Doğrudan Satış Girişimcisi Kimdir?

tarafından dsdnova17

Doğrudan Satış Sistemi aynı diğer satış kanallarında olduğu gibi tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktadır. Temel farklılık ise müşteriyle satıcıyı çok farklı bir kanal kullanarak buluşturabilmesidir. Perakende satış şirketleri kendi çalışanlarının satışları ile satış yaparken, Doğrudan Satış şirketleri Doğrudan Satış Girişimcilerinin satış gücüyle ve sosyal çevreleriyle iş yapar.


Doğrudan Satış Girişimcileri perakende sektöründeki satıcılardan çok farklı bir fonksiyon üstlenir, pazarlama planı yapar, promosyon aktiviteleri organize eder, bütçe yönetir, takım yönetir yani gerçek anlamda bir iş sahibi gibi hareket eder.

Bu durum, Doğrudan Satış Girişimcilerinin kabiliyetlerinin, potansiyellerinin ortaya çıkarılmasını da sağlar.

Temel fonksiyonlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Müşteri ile kişisel ilişki geliştirilir, satışın başarısı Doğrudan Satış Girişimcisi ile müşteri arasındaki ilişkiye bağlıdır.

Sabit mağaza-müşteri arasındaki ilişkiye bağımlı değildir, satış ev, işyeri gibi sosyal ortamlarda gerçekleşebilir.

Doğrudan satış Girişimcileri kendi satış ekiplerini (alt ekip) oluşturmaları için teşvik edilir, böylece iş sahibi; gerçek, ulaşılabilir, somut hedeflere bir takım ile birlikte yürür.

Related Articles