Doğrudan Satış sistemi Türkiye’de Tüketicileri Koruma Kanunu ve İş yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğince sıkı, bağlayıcı bir şekilde düzenlenmiştir.

Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemek amacıyla 2013 yılında kabul edilen Tüketici kanununda doğrudan satışa ilişkin hususlar da düzenlenmiştir. Kanunun 7. Maddesinde, doğrudan satışlar, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat, satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer uygulama usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir.

 Tüketiciyi Koruma Kanunu
Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 2015 yılında iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında, Doğrudan satış sistemi, Doğrudan satış; herhangi bir doğrudan satış şirketi tarafından istihdam edilsin ya da edilmesin satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket edenlerin bir mal veya hizmeti kendi evlerinde ya da perakende satış yerleri kullanılmaksızın tüketicinin ev veya iş yaşantısını sürdürdüğü mekânlar gibi iş yeri dışında, tek veya çok katmanlı satış yöntemleriyle tüketicilere sunulmasını öngören pazarlama sistemi olarak tanımlanmıştır. Yönetmelikle, 2003 tarihli, Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 İş yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği

Divi WordPress Theme